Kołaki Kościelne 29.02.2016 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kołaki Kościelne dotyczące projektu uchwały Rady  Sołectwa Kołaki Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Sołectwa Kołaki Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.

Link do dokumentu:  Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne

Termin konsultacji: Od 01 marca 2016 r. do 7 marca 2016 r.

Forma konsultacji: Przeprowadzenie konsultacji odbędzie się w formie:

1) złożenia w formie elektronicznej opinii i uwag co do treści projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.

2) złożenia w formie papierowej opinii i uwag co do treści projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.

3)  Przesłanie opinii i uwag w formie elektronicznej na adres: gminakolaki@op.pl lub opinii i uwag w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

Dostęp do przedmiotu konsultacji:

1) w formie papierowej codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w dniach pracy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w jego siedzibie, ul. Kościelna 11.

2) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii: bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl w zakładce „Konsultacje” i www.kolaki.pl w zakładce „dla Mieszkańców- Konsultacje”.

 

Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – Łukasz Czajkowski, tel. 86-270-30-26 w. 27.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Czajkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bagiński

Wprowadzający: Paweł Bagiński

Data wprowadzenia: 2016-03-01

Modyfikujący: Paweł Bagiński

Data modyfikacji: 2016-03-02

Opublikował: Paweł Bagiński

Data publikacji: 2016-03-01