WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R.

 1. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
 2. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 21 września 2015 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychdostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
 3. INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej i do Senatu Rzeczpospolitej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 4. ZARZĄDZENIE NR 68/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 30.09.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania,
 5. INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
 6. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.,
 7. ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
 8. Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych,
 9. ZARZĄDZENIE NR 70/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 10. Obwieszczenie OKW w Białymstoku o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosów.
 11. Obwieszczenie OKW w Białymstoku o unieważnieniu rejestracji listy kandydatówna posłów oraz warunkach ważności głosu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2015-09-25

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2015-09-25