UCHWAŁA XIII/87/20 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Kołaki Kościelne.

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-10-28

Wprowadzający: Marta Koszykowska

Modyfikujący: Marta Koszykowska

Data modyfikacji: 2020-10-28

Opublikował: Marta Koszykowska

Data publikacji: 2020-10-28