OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. 2011.5.13 ze zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne wykonując obowiązki organizatora publicznego transportu zbiorowego, ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego,  świadczonych w gminnych, autobusowych przewozach pasażerskich.

1.      Nazwa i adres organizatora :

Gmina Kołaki Kościelne

Ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

2.      Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia :

Organizator wybierze operatora w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2015.113).

3.      Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy :

Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich świadczonych na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, obejmujących obszar Gminy Kołaki Kościelne.

4.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia :

III kwartał 2016 roku.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                          Sylwester Jaworowski

 

 

Kołaki Kościelne, 10 listopada 2015 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2015-11-13

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2015-11-13

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2015-11-13