Kołaki Kościelne, dnia 18 września 2013 r.

GP.271.7.2013

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.7.2013 nr ogłoszenia: 274240-2013 z dnia 12 lipca 2013 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: „Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

 

 

INFORMACJA

 

Zamawiający, Gmina Kołaki Kościelne, działając na podstawie art. 185 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje o wniesionym odwołaniu przez WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zgłoszenie przystąpienia może nastąpić w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, zgodnie z art. 185 ust. 2 w/w ustawy.

 

W załączeniu wniesione odwołanie.

 

 

 

W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski - Zastępca Wójta

 

 

 

Otrzymują:

  1. Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum - SALHER IBERICA S.L. , Carrera Toledana 33, Arganda del Rey, Madrid

Członek konsorcjum - Obras Coman Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Członek konsorcjum - Obras Coman S. A., ul. Gran Via 15/1/1 Madryt, Hiszpania,

  1. WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek,

  2. AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o. Ochrona Środowiska, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa,

  3. Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum - EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów,

Członek konsorcjum - EKO-POL Sp z o.o., Szewnia Dolna 89, 22-442 Adamów,

  1. Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum - ECODOM Sp. z o.o. ul. Dunin-Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków

Członek konsorcjum - ROKO Sp. z o.o. - ul. Białobrzeska 15-170, 02-370 Warszawa,

  1. A/a.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-09-18