Kołaki Kościelne, dnia 02.08.2012r.

GP.6840.3.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE


Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne działki nr: 79/1 o powierzchni 0,2880 ha i 79/2 o powierzchni 0,1890 ha, położone w obrębie wsi Czarnowo-Undy i dla których Sąd Rejonowy w Zambrowie prowadzi księgę wieczystą KW 12946 oraz działki nr: 425/13 o powierzchni 0,0220 ha i 425/19 o powierzchni 0,0577 ha położone na terenie miejscowości Kołaki Kościelne wpisane w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7 przeprowadzonego w dniu 23.07.2012r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11 zakończył się w następujący sposób:

  • działka nr 79/1, położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy – o cenie wywoławczej
    7 936,00 zł, do uczestniczenia w przetargu, nie zgłosiła się żadna osoba. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż żadna osoba nie wpłaciła wadium i nie uczestniczyła w przetargu na zbycie w/w nieruchomości,

  • działki nr 79/2, położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy – o cenie wywoławczej 4 988,00 zł, do uczestniczenia w przetargu, nie zgłosiła się żadna osoba. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż żadna osoba nie wpłaciła wadium i nie uczestniczyła w przetargu na zbycie w/w nieruchomości,

  • działki nr 425/13 i 425/19, położone w obrębie ewidencyjnym Kołaki Kościelne, przy ulicy Arc. R. Jałbrzykowskiego – o cenie wywoławczej 74 775,00 zł, do uczestniczenia w przetargu, na które dopuszczone zostały dwie osoby: Pan Jarosław Zalewski oraz Pani Sławomira Łupińska-Brodziak, brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. Przetarg wygrała Pani Sławomira Łupińska-Brodziak za kwotę 102 775,00 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) czynność zwolniona jest z podatku VAT.
 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2012-08-02

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2012-08-02

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2012-08-02