Kołaki Kościelne, dnia 15.05.2013 r.

GP.271.3.2013

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.3.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi - "Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

Gmina Kołaki Kościelne działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi - "Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”. Zakres modyfikacji jest następujący:

I. Treść załącznika nr 1 „Wzór formularza ofertowego” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi - "Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne, znak sprawy: GP.271.3.2013, w którym w punkcie nr 1 litera b w tabelce dodano wiersz 6 dotyczący odpadów zmieszanych zbieranych w 2 kontenery specjalistyczne o poj. 7 m3 (KP-7).

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-05-15

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-05-15

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-05-15