Kołaki Kościelne, dnia 8 lipca 2013 r.

GP.271.6.2013

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Kołaki Kościelne reprezentowana przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania polegającego na "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaki Kościelne w 2013 roku", w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1015 w dniu 5 lipca 2013 roku, rozstrzygniętego w dniu 5 lipca 2013 r. wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie,
ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ na podstawie kryterium oceny ofert - cena ofertowa brutto - uzyskała największą liczbę punktów tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty netto (zł)

Cena oferty brutto (zł)

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

298,00

321,84

2.

MPO Sp. z o.o.

ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok

379,00

409,32

3.

P.P.H.U. "WIT" s.c. W. Średzińska, T. Targoński

ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok

437,19

472,17

4.

POL-AZBEST Justyna Prus

ul. Stefana Jaracza 28, 15-186 Białystok

362,00

390,96

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" Marcin Gronostajski, Mikołaj Gronostajski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

439,00

474,12

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

Barbara Wasiulewska

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-07-08

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-07-08

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-07-08