Kołaki Kościelne, dnia 21 czerwca 2013 r.

GP.271.5.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

BudowA przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”

Numer ogłoszenia: 239826 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013


 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220058 - 2013 data 07.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026, fax. 862703026

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.

  • W ogłoszeniu powinno być: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.

Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień 02.07.2013 r. o godzinie 1010.


 


 

Wójt Gminy

 

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-06-21

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-06-21

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-06-21