Kołaki Kościelne, dnia 30 sierpnia 2013 r.

GP.271.8.2013

Numer ogłoszenia: 350924 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 332314 - 2013 data 19.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, fax. 0-862703026 w. 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

  • W ogłoszeniu jest: W ramach zadania planuje się wybudować boisko do piłki nożnej w kształcie prostokąta o wymiarach 30,00 m x 58,00 m o nawierzchni trawiastej na podłożu składającym się z: warstwy nośnej z mieszanki glebowej grubości 15 cm oraz gruntu rodzimego piaszczystego. Operacja pn. Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne swym zakresem obejmuje następujące prace: 1)wykonanie nawierzchni trawiastej boiska poprzez: przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki (nawierzchnia ekstensywnie użytkowana - mieszanka wykonana na terenie rozścielania z ręcznym rozścieleniem i mechanicznie wymieszana - grubość warstwy 10 cm oraz dodatkowa nawierzchnia ekstensywnie użytkowana - mieszanka wykonana na terenie rozścielania z ręcznym rozścieleniem i mechanicznie wymieszana - grubość warstwy 1 cm), wysiew nawozów mineralnych oraz deszczowanie po siewie oraz wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, 2)wyposażenie boiska tj. bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej - szt. 2.

  • W ogłoszeniu powinno być: W ramach zadania planuje się wybudować boisko do piłki nożnej w kształcie prostokąta o wymiarach 30,00 m x 58,00 m o nawierzchni trawiastej na podłożu składającym się z: warstwy nośnej z mieszanki glebowej grubości 15 cm oraz gruntu rodzimego piaszczystego. Operacja pn. Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne swym zakresem obejmuje następujące prace: 1)wykonanie nawierzchni trawiastej boiska poprzez: przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki (nawierzchnia ekstensywnie użytkowana - mieszanka wykonana na terenie rozścielania z ręcznym rozścieleniem i mechanicznie wymieszana - grubość warstwy 10 cm oraz dodatkowa nawierzchnia ekstensywnie użytkowana - mieszanka wykonana na terenie rozścielania z ręcznym rozścieleniem i mechanicznie wymieszana - grubość warstwy 1 cm), wysiew nawozów mineralnych oraz deszczowanie po siewie oraz wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, 2)wyposażenie boiska tj. bramki aluminiowe do piłki nożnej - szt. 2.

W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski

Zastępca Wójta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-08-30

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-08-30

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-08-30