Kołaki Kościelne, dnia 23 maja 2014 r.

GP.271.1.2014

 

Numer ogłoszenia: 111319 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 108179 - 2014 data 20.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026, fax. 862703026 w. 15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój nr 13..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój nr 13.

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-05-23

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-05-23

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-05-23