Kołaki Kościelne, dnia 26 września 2013 r.

GP.271.8.2013

 

Kołaki Kościelne: Budowa boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne

 

Numer ogłoszenia: 390642 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390504 - 2013 data 26.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026, fax. 862703026.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.

  • W ogłoszeniu jest: 40549,00.

  • W ogłoszeniu powinno być: 67009,67.

W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski - Zastępca Wójta
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-09-26

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-09-26

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-09-26