Kołaki Kościelne, dnia 23.08.2012r.

GP.6840.4.2012

 


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE


Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne działki nr 425/18 o powierzchni 0,3247 ha, położonej na terenie miejscowości Kołaki Kościelne wpisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości, zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż żadna osoba nie wpłaciła wadium i nie uczestniczyła w przetargu na zbycie w/w działki.

 


Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2012-08-23

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2012-08-23

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2012-08-23