Kołaki Kościelne, dnia 9.08.2010

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 93. ust.1. pkt 7 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami). unieważnia się przetarg nieograniczony ogłoszony 27.07.2010 r. „Na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.”

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III ust. 1.m. zawarto zapis sprzeczny z art. 29 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Dyrektor ZS w Kołakach Kościelnych

Janusz Grodzki

 

ZSKK.341-2/10

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2010-08-10