Kołaki Kościelne, dnia 19 grudnia 2013 r.

GP.271.9.2013

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.9.2013 nr ogłoszenia: 496788-2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: „Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktami 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.12.2013 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

  1. Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymagał, aby ciąg technologiczny składał się z dwóch osobnych zbiorników. W odpowiedzi na pytanie 58, które dotyczyło ciągu technologicznego Zamawiający udzielił odpowiedzi:

"Znajdujący się w pkt. 2.2 STWIOR zapis dotyczący konieczności stosowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dwóch osobnych zbiorników Zamawiający uznaje jako jeden z przykładów opisu ciągu technologicznego".

Czy dobrze interpretujemy odpowiedź Zamawiającego, że Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, które są w oparciu o jeden monolityczny zbiornik?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 58 stwierdził, że ciąg technologiczny składający się z dwóch zbiorników uznaje jako przykładowy, co odnosiło się do zawartych w zapisach STWIORB dopuszczających oczyszczalnie w technologii SBR. Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni jednozbiornikowych w technologii hybrydowej.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-12-19