Kołaki Kościelne, dnia 26.06. 2013 r.

 

GP.271.6.2013

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Gmina Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 260-30-26, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ) na wykonanie zadania polegającego na "Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaki Kościelne w 2013 roku".

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 w terminie do 5 lipca 2013 roku do godziny 10:00.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Anna Biała tel. 86 270 30 26 wew. 27.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-06-26

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-06-26