Kolaki Kościelne, dnia 26.07.2010r.

ZSKK. 341-1/10

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

o unieważnieniu postępowania

 

 

Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych, działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) - nie złożono żadnej oferty.

 

Dyrektor

Janusz Grodzki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2010-07-26

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2010-07-26

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2010-07-26