Rejestr instytucji kultury,

których organizatorem jest Gmina Kołaki Kościelne

Typ: Rejestr
Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Kołaki Kościelne
Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i obsługi Rady

Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kołaki Kościelne prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kołaki Kościelne:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi:
  Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i obsługi Rady
  Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych

tel. 86 2703026

 1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Do pobrania:
Rejestr instytucji kultury

Księga rejestrowa – Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Dąbrowska

Data wytworzenia: 2019-02-15

Wprowadzający: Marta Koszykowska

Data wprowadzenia: 2016-01-07

Modyfikujący: Marta Koszykowska

Data modyfikacji: 2021-06-10

Opublikował: Marta Koszykowska

Data publikacji: 2016-01-07