O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE o wydanych postanowieniach w toku postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr geod. 52, 53/1, 54/5, 54/4, 45, 47/2, 56/2, 56/1, 48/2, 57/21, 57/10, 57/6, 57/5, 57/3, 57/2, 57/1, 87, 112, 113/2, 126/5, 126/3, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 88, 60/2 położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gmina Kołaki Kościelne

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Perkowska

Data wytworzenia: 2021-07-21

Wprowadzający: Marta Koszykowska

Modyfikujący: Marta Koszykowska

Data modyfikacji: 2021-07-21

Opublikował: Marta Koszykowska

Data publikacji: 2021-07-21