Lista uchwał podjętych przez Radę Gminy Kołaki Kościelne oraz inne informacje w sprawie organizacji zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy:

AKTUALNE:

 1. Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości w 2018 rokuOdpady2018
 2. Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane w 2017 roku.
 3. UCHWAŁA XV/82/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne
 4. UCHWAŁA XV/83/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. UCHWAŁA XV/84/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 6. UCHWAŁA XVI/91/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 7. Informacja o sposobie segregacji na terenie gminy w systemie workowym,
 8. UCHWAŁA NR XX/126/17 z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

CZYSTSZE POWIETRZE- Informacja dla mieszkańców


 

ARCHIWALNE:

 1. UCHWAŁA NR V/25/15 z dnia 27 marca 2015 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 2. Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości  w 2016 rok
 3. UCHWAŁA NR XVII/91/12 z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne,
 4. UCHWAŁA NR XVII/92/12 z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. UCHWAŁA NR XVIII/94/13 z dnia 5 lutego 2013 r w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne,
 6. UCHWAŁA NR XVIII/95/13 z dnia 5 lutego 2013 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów,
 7. UCHWAŁA NR XXI/109/13 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 8. UCHWAŁA NR XXI/110/13 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH z dnia 29 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 9. UCHWAŁA NR V/25/15 z dnia 27 marca 2015 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Data wytworzenia: 2017-08-21

Wprowadzający: Paweł Bagiński

Data wprowadzenia: 2013-02-26

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Paweł Bagiński

Data publikacji: 2013-02-26