Informacja dla osób niesłyszących

     W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi", o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), Urząd Gminy Kołaki Kościelne udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:

1.    Informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronie: www.kolaki.pl    

2.    Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: gminakolaki@op.pl  

3.    Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr 86 2703026

     Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2012-05-23

Data modyfikacji: 2012-05-23

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2012-05-23