Przeciwdziałanie przemocy

Kołaki Kościelne, 25.01.2017 r.

065.2.2017

Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami,
w tym osoby doznające przemocy
i stosujące przemoc:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
czynne od poniedziałku do piątku
ul. Fabryczna 3 w Zambrowie pokój 135-136
godz. pracy 7.00 – 15.00
tel. (86) 271-06-69
(86)271-15-09
Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemami:
- psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
- radca prawny
środa w godz. 14.00 do 15.30

2. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
Tel/fax : (87) 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Filia w Zambrowie
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
Tel. 86 271 00 72
Godziny dyżurów specjalistów:
- psycholog
poniedziałek w godz. 8.30-12.30
- prawnik
środa w godz. 14.00-18.00

Filia w Łomży
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a, tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: biuro@sosedukator.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
- psycholog
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00
- prawnik
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00

Filia w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1, tel./fax.85 732 82 20
e-mail: centrum@um.bialystok.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
- psycholog
wtorek w godz. 15.00-18.00, środa w godz. 13.00-18.00
- prawnik
wtorek i środa w godz. 13.00-17.00

3. Poradnia Rodzinna przy Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie
czynna w piątki w godz. 7.30 do 19.00


Kołaki Kościelne, 25.01.2017 r.

065.1.2017

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego
/karta pomocy/

1. Zambrów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-46-16
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 27122-10 wew. 18, 271-46-16 wew. 34
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-18, 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

„Caritas” Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 tel. 86 475-08-87
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Cmentarna 1 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A tel. 86 276-33-33

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. 86 (86)276 36 43

Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0-801-120-002

2. Kołaki Kościelne:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-34-81
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

3. Rutki Kossaki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. Rynek 8 tel. 86 474-10-21

4. Szumowo:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 476-80-11
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/


 INFORMACJA

Oferta pomocy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Załącznik 1. Oferta-pogotowie

Załącznik 2. Info-interwencje


 INFORMACJA
na temat projektów realizowanych przez PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, współfinansowanych ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego- więcej pod adresem: http://kolaki.pl/2016/09/13/informacje-temat-projektow-realizowanych-pspia-klanza-oddzial-bialostocki-wspolfinansowanych-ze-srodkow-the-velux-foundations-ramach-programu-bezpieczne-dziecinstwo-fundacji-dajemy-dzie/


 INFORMACJA

Aktualne wykazy placówek wspierających osoby i rodziny dotknięte przemocą na terenie województwa podlaskiego.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Baza organizacji pozarządowych

Załącznik 2. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Załącznik 3. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe


Kołaki Kościelne, 2016-02-26

 INFORMACJA

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR 8250.II.7.2016 z dnia 24.02.2016 r. uprzejmie informuje, iż w strukturach ww. placówki działa Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych z powiatu zambrowskiego. Zakresem działania obejmuje on m. in. poradnictwo prawne i psychologiczne. Specjaliści w ww. punkcie przyjmują:

Psycholog- w 1 i 3 środę miesiąca, w godz. 10.00-12.00,

Radca Prawny – w każdą środę, w godz. 14.00 -15.30.

Ww. pomoc świadczona jest bezpłatnie w formie konsultacji i porad.

Terminy spotkań można ustalać osobiście w PCPR w Zambrowie lub telefonicznie  (tel. 86 271 06 69) oraz za pośrednictwem pracowników tutejszego ośrodka.


Kołaki Kościelne, 2016-02-09

65.3.2016

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na świadczenie pomocy psychologicznej mieszkańcom powiatu zambrowskiego znajdującym się w kryzysie psychologicznym.
Wobec tego ww. pomoc będzie świadczyła Pani Paulina Bąkowska, zam. Zambrów, ul. Sadowa 18, od poniedziałku do piątku po godz. 15.30, nr tel. 664 735 460.
Terminy wizyt można ustalić osobiście lub za pośrednictwem pracowników tutejszego ośrodka.

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska


65.2.2016

Kołaki Kościelne, 09.02.2016 r.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż w związku ze zbliżającym się Dniem Ofiar Przestępstw oraz związanym z tym dniem Tygodniem Ofiar Przestępstw w lokalu Prokuratury Rejonowej w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 56, w dniach 22-26 lutego 2016 r. w godzinach 7.30-15.30 dyżurni prokuratorzy będą udzielali porad ofiarom przestępstw w ramach ww. akcji.
Z porady można także skorzystać dzwoniąc na numer telefonu: 086 271-20-12

Kierownik OPS 
Dorota Bogdańska


Kołaki Kościelne, 2016-02-02

65.1.2016

INFORMACJA

dotycząca zmiany pracy specjalistów w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuję, iż Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadzące Ośrodek Pomocy dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ww. pomoc udzielana jest w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Ostoja”, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 (tel. 086 271 00 72).

Godziny dyżurów specjalistów od miesiąca lutego 2016 r. :

Psycholog – poniedziałek 8.30 – 12.30

Prawnik – środa 13.00 -17.00

                Na wizytę z ww. specjalistami można umówić się również za pośrednictwem tutejszego ośrodka (tel. 86 270 30 39).

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z Telefonicznej Poradni dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim – nr tel. 883 240 678.

                                                                                                                         Kierownik

                                                                                                                    Dorota Bogdańska


INFORMACJA o pracy Psychologa i Radcy Prawnego

Kołaki Kościelne, 2016-01-14

65.1.2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuję, iż Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadzące Ośrodek Pomocy dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.
Ww. pomoc udzielana jest w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Ostoja”, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 (tel. 086 271 00 72).
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – środa 13.00-17.00
Prawnik – środa 13.00 -17.00
Na wizytę z ww. specjalistami można umówić się również za pośrednictwem tutejszego ośrodka (tel. 86 270 30 39).
Ponadto istnieje możliwość skorzystania z Telefonicznej Poradni dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim – nr tel. 883 240 678.

Kierownik
Dorota Bogdańska

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego
/karta pomocy/

1. Zambrów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-46-16
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 27122-10 wew. 18, 271-46-16 wew. 34
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-18, 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

„Caritas” Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 tel. 86 475-08-87
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Cmentarna 1 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A tel. 86 276-33-33

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. 86 (86)276 36 43
Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0-801-120-002
2. Kołaki Kościelne:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-34-81
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

3. Rutki Kossaki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. Rynek 8 tel. 86 474-10-21

4. Szumowo:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 476-80-11
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/


Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
czynne od poniedziałku do piątku
ul. Fabryczna 3 w Zambrowie pokój 135-136
godz. pracy 7.00 – 15.00
tel. (86) 271-06-69
(86)271-15-09
Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemami:
- psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
- radca prawny
środa w godz. 14.00 do 15.30
2. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
Tel/fax : (87) 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Filia w Zambrowie
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
Tel. 86 271 00 72
Godziny dyżurów specjalistów:
- psycholog
poniedziałek w godz. 8.30-12.30
- prawnik
środa w godz. 14.00-18.00

Filia w Łomży
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a, tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: biuro@sosedukator.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
- psycholog
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00
- prawnik
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00

Filia w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1, tel./fax.85 732 82 20
e-mail: centrum@um.bialystok.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
- psycholog
wtorek w godz. 15.00-18.00, środa w godz. 13.00-18.00
- prawnik
wtorek i środa w godz. 13.00-17.00

3. Poradnia Rodzinna przy Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie
czynna w piątki w godz. 7.30 do 19.00


Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
1. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39
2. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39
3. GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 34 81
4. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 04
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ 
abp. Romualda Jałbrzykowskiego
 Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 34 81
6. STOWARZYSZENIE „EDUKATOR” W ŁOMŻY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W SZCZODRUCHACH
SZCZODRUCHY, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 31 49
7. KOMENDA POWIATOWA POLICJI Posterunek Policji Rutki Kossaki 11 Listopada 5, 18-312 Rutki 86 474 10 21

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

* Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

* Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeni z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530 od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).


WAŻNE

Na skutek wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji
.


Zespół Interdyscyplinarny

Reaguj na zło!

Pomyśl, że to możesz być Ty!

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kontakt:

Godz. otwarcia ośrodka

od pon. do pt.: 7:30 - 15:30

Tel. 86 270 30 39

86 270 30 26 w. 25 i 21


„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Bogdańska

Wprowadzający: Paweł Bagiński

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Paweł Bagiński

Data publikacji: 2017-03-08