O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE o wydanych postanowieniach w toku postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci gazowej rozdzielczej, średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr geod. 97/2, 114/4, 186/1, 186/3, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 196/1, 196/2 położonych w obrębie wsi Ćwikły Krajewo, na działka o nr geod. 98/1, 98/3, 126/1, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/11, 126/12, 126/13, 126/14, 127/3, 207/1, 207/2 położonych w obrębie wsi Ćwikły Rupie, na działkach o nr geod. 155/1, 155/2, 155/5, 155/6, 155/7, 170 oraz części działek 58/2, 59/2, 176 położonych w obrębie wsi Łętowo Dąb, na działkach o nr geod. 156/2, 465, 724, 887 oraz części działki 460 położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne, na działkach o nr geod. 74/2, 139/3, 150/3, 155 oraz części działki 139/2 położonych w obrębie wsi Czarnowo Undy, gmina Kołaki Kościelne.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Kołaki Kościelne.

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Perkowska

Data wytworzenia: 2020-05-06

Wprowadzający: Marta Konopka

Modyfikujący: Marta Konopka

Data modyfikacji: 2020-05-06

Opublikował: Marta Konopka

Data publikacji: 2020-05-06