OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE o możliwości zapoznania się z materiałem zebranym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4 kV realizowanej po dokonaniu częściowej rozbiórki istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV na części działek o nr geod. 70/2, 252, 69/2, 257, 67/2, 68/2, 136/2, 65/2, 134/2, 133/2 położonych w obrębie wsi Głodowo Dąb, gmina Kołaki Kościelne

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Kołaki Kościelne.

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Perkowska

Data wytworzenia: 2020-05-06

Wprowadzający: Marta Konopka

Modyfikujący: Marta Konopka

Data modyfikacji: 2020-05-06

Opublikował: Marta Konopka

Data publikacji: 2020-05-06