Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta Gminy Kołaki Kościelne w 2005r.

 

Zarządzenie Nr 87/05 z dnia z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych, należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Kołaki Kościelne

Zarządzenie Nr 88/05 z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 90/05 z dnia 19 stycznia 2005r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne

Zarządzenie Nr 91/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku.

Zarządzenie Nr 92/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 93/05 z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 94/05 z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 r.

Zarządzenie Nr 95/05 z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie odwołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Zarządzenie Nr 96/05 z dnia l lutego 2005 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 97/05 z dnia l lutego 2005 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki Publicznej.

Zarządzenie Nr 98/05 z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 99/05 z dnia 10 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 100/05 z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Zarządzenie Nr 101/05 z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 102/05 z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 103/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 104/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 105/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kolaki Kościelne

Zarządzenie Nr 106/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 107/06 z dnia 13 maja 2005 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 108/05 z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 109/05 z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego i powołania komisji stypendialnej.

Zarządzenie Nr 110/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 111/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005 r.

Zarządzenie Nr 112/05 z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr 113/05 z dnia 02 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r

Zarządzenie Nr 114/05 z dnia 02 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Kołaki Kościelne.

Zarządzenie Nr 115/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 116/05 z dnia 14 września 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 117/05 z dnia 29 września 2005 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 118/05 z dnia 30 września 2005 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 119/05 z dnia 01 października 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego i powołania komisji stypendialnej.

Zarządzenie Nr 120/05 z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 121/05 z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 123/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 124/05 z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży samochodem osobowym, niebędącym własnością pracodawcy.

Zarządzenie Nr 125/05 z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 126/05 z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 127/05 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 128/05 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

Zarządzenia Wójta Gminy Kołaki Kościelne w 2006r.

 

Zarządzenie Nr 129/06 z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy

Zarządzenie Nr 130/06 z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2006 r.

Zarządzenie Nr 131/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

Zarządzenie Nr 132/06 z dnia z dnia 15 lutego 2006 r. 
 w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych, należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Kołaki Kościelne.

Zarządzenie Nr 133/06 z dnia 13 marca 2006 r.  
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 134/06 z dnia 13 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Zarządzenie Nr 135/06 z dnia 16 marca 2006 roku
w sprawie uzyskania zgody dla tworzonego gospodarstwa pomocniczego

Zarządzenie Nr 136/06 z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 137/06 z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kołaki Kościelne

Zarządzenie Nr 138/06 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 139/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 140/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 141/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy

Zarządzenie Nr 142/06 z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Zarządzenie Nr 143/06 z dnia 24 maja 2006 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 144/06 z dnia 30 maja 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 145/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 146/06 z dnia 14 lipca 2006
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 147/06 z dnia 21 lipca 2006
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 148/06 z dnia 07 sierpnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Zarządzenie Nr 149/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy komputerze

Zarządzenie Nr 150/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 151/06 z dnia 31 sierpnia 2006r

Zarządzenie Nr 152/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania decyzji o zwrot podatku akcyzowego

Zarządzenie Nr 153/06 z dnia 01 września 2006 r.
w sprawie dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera

Zarządzenie Nr 154/06 z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 155/06 z dnia 21 września 2006 r.
w sprawie przygotowania projektów ustaw

Zarządzenie Nr 156/06 z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 157/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 162/06 z dnia 8 listopada 2006 r.
w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Kołaki Kościelne.

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Konopka

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Marta Koszykowska

Data wprowadzenia: 2005-01-19

Modyfikujący: Marta Koszykowska

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Marta Koszykowska

Data publikacji: 2018-03-23